Editorial especializada en la elaboración de agendas escolares de primaria y secundaria, y libretas en A5 y A4.CategoriesAgendes escolars 2015-2016

Agendes escolars 2015-2016


Agendes de música

Agendes de música

Agenda de Música

Agenda de música


Amb el lema "Fes-lo créixer" presentem les agendes solidàries per a primària i secundària, traslladant als centres educatius la campanya de la Fundació "+ árboles" 100.000.000 d'arbres en 4 anys i la de les Nacions Unides "Plantem per al planeta: campanya dels mil milions d'arbres".

Atés que considera l'educació ambiental com a peça fonamental per a la formació d'una societat més compromesa amb els problemes medioambientals, Aula Editorial i la Fundació "+ árboles" pretenten per mitjà d'esta iniciativa, involucrar als centres en la innovadora campanya de poder plantar 100.000.000 d'arbres en 4 anys i al mateix temps participar en la campanya de Nacions Unides Plantem per al Planeta. Amb aquesta finalitat, s'incorpora en les agendes un conjunt de propostes lúdiques encaminades al foment del respecte al medi ambient, i també una oferta de participación activa en les campanyes de reforestació.